Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zakończenie prac w gdańskim Jasieniu

z12200023Q%2CRoboty-drogowe.jpg

Zakończyła się kolejna inwestycja w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków POiŚ Unii Europejskiej. Prace zostały zrealizowane w ul. Kartuskiej na odcinku pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz w ulicy Borsuczej i Rysiej.


W ul. Kartuskiej została wybudowana nowa kanalizacja sanitarna o długości 337 m. Inwestycja pozwala na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie kolejnych mieszkańców do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Równolegle z budową kanalizacji sanitarnej, przebudowany został wodociąg (likwidacja starego wodociągu i budowa nowego). 

Prace były realizowane także w ul. Borsuczej i Rysiej, gdzie w miejsce istniejącego wodociągu powstał nowy. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Prace zostały zrealizowane przez firmę „ZUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu. Wartość zamówienia to 3 365 000,00 PLN netto.

Całkowita wartość Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 137, 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków POiŚ wynosi 68 mln.