Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Miasto na detoksie w finale międzynarodowego konkursu

NonHazCity

Dofinansowany ze środków UE projekt NonHazCity, w ramach którego powstała gdańska kampania Miasto na detoksie, znalazł się w finałowej szóstce konkursu Interreg 30 years Project Slam na najlepszy w projekt w 30-letniej historii programu Interreg Europe.


Do 30 września trwa głosowanie w kategorii mediów społecznościowych. Jurorami są internauci.

W trwającym 3 lata (2016-2019) projekcie NonHazCity wzięło udział 18 gmin i organizacji z 7 krajów (Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec) z regionu Morza Bałtyckiego. Partnerzy wspólnie podjęli próbę zminimalizowania emisji niebezpiecznych substancji chemicznych ze źródeł nieprzemysłowych (gospodarstwa domowe, małe firmy i usługodawcy, podmioty komunalne).

Łącznie (we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach) pod kątem obecności priorytetowych substancji niebezpiecznych przeanalizowano niemal 100 próbek ścieków. Stwierdzono, że monitorowane od dawna substancje zanieczyszczające środowisko (np. metale ciężkie) zostały skutecznie wyeliminowane. Nie dotyczy to jednak wachlarza substancji organicznych (m.in. różnego rodzaju farmaceutyków oraz substancji endokrynnie czynnych), które obecnie są powszechnie wykrywane w środowisku – również w ściekach pochodzenia komunalnego i w wodach na terenach zurbanizowanych.

Eksperci NonHazCity odwiedzili prawie 50 gospodarstw domowych, szukając zawierających niebezpieczną chemię produktów codziennego użytku, (np. kosmetyków i środków czystości czy zabawek). Przeanalizowano też prawie 200 nowych i używanych artykułów z przedszkoli, takich jak zabawki, materace i materiały kreatywne.

Okazało się, że ​​niemal połowa starych (często niepotrzebnie gromadzonych) artykułów zawierała substancje niebezpieczne w ilościach powyżej dopuszczalnych norm.

W projekcie NonHazCity Gdańsk reprezentowały 3 podmioty: Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK), oraz (odpowiedzialny za prace badawcze) Uniwersytet Gdański. W ramach działań przeprowadzona została kampania edukacyjna „Miasto na detoksie”. Jej ambasadorką została Katarzyna Bosacka.

We wrześniu 2017 rozpoczął się pilotaż – 26 osób (9 rodzin) z różnych dzielnic Gdańska, korzystając z pomocy ekspertów, przez 6 miesięcy starało się ograniczyć używanie niebezpiecznych substancji. W ramach badania na początku i po zakończeniu eksperymentu wykonano analizy zawartości wybranych związków endokrynnie czynnych w moczu uczestników oraz kurzu domowym. 

Kampanię skierowaną do jednostek publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zrealizował z kolei Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, odpowiedzialny również za przygotowanie dokumentu, w którym zostały określone działania ograniczające emisję substancji niebezpiecznych w Gdańsku.

Edukacja prowadzona w ramach kampanii „Miasto na detoksie” jest kontynuowana w ramach realizowanego obecnie NonHazCity2, a także nowego projektu FanpLESStic-sea, poruszającego problem mikroplastików (uczestniczą w nim 2 miejskie Spółki – GIWK oraz Gdańskie Wody). Ciekawostki i praktyczne informacje dot. substancji niebezpiecznych oraz sposobów ograniczenia ich użycia można znaleźć na http://miastonadetoksie.pl/ i na profilu https://www.facebook.com/miastonadetoksie

 Interreg 30 years Project Slam

Projekt NonHazCity znalazł się w finale konkursu Interreg 30 years Project Slam na najlepszy w projekt w 30-letniej historii Interreg Europe. Konkurencja byłą spora - spośród 150 zgłoszeń do II tury zakwalifikowało się 30, a do finału – 6. W październiku w Brukseli przedstawiciele projektów podzielą się doświadczeniami projektowymi przed kilkusetosobową publicznością.

Od 1 sierpnia do 30 września trwa internetowe głosowanie, którego zwycięzca otrzyma nagrodę w kategorii mediów społecznościowych. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej polubień pod podsumowującym projekt filmem zamieszczonym na facebookowym profilu Interact Programme.

Swój głos na NonHazCity można oddać, lajkując ten film: https://bit.ly/3i2bq2J