Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Przebudowa wodociągu w ul. Ujeścisko

z12200023Q%2CRoboty-drogowe.jpg

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska rozpoczynamy inwestycję w ul. Ujeścisko w Gdańsku.


Zakres prac wodociągowych, finansowanych przez GIWK to przebudowa sieci wodociągowej PE110 o długości ok. 226 m. Zakres prac drogowych to modernizacja chodników i jezdni wraz z budową oświetlenia. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” Sp. z o.o. Sp.k.  

Zakończenie prac wodociągowych planowane jest w grudniu 2020 r. Ich koszt wyniesie 221 485,90 PLN brutto.

Inwestorem wiodącym jest DRMG.