Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Stwórz ekologiczny plakat i wykreuj gdańską kampanię społeczną

dss_2020

Plakaty na temat szkodliwości mikroplastików lub sposobów jego eliminacji pojawią się w Gdańsku. Ich autorami będą laureaci 6. edycji gdańskiego konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci”.


Dlaczego sieci nie lubią śmieci

Trzeci weekend września to zwyczajowo międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” - inicjatywa, która promuje zmniejszenie liczby odpadów oraz negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. – Nawiązując do tej wieloletniej idei, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w 6. edycji konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci”. Tym razem, chcemy zwrócić uwagę na problem środowiskowy jakim jest mikroplastik i zakomunikować, co można zrobić, by ograniczyć jego emisję do środowiska.

 

Plakat z przesłaniem – kampania społeczna

Każda edycja konkursu to inne wyzwanie dla uczestników. Dotychczasowe zadania to stworzenie piosenki raperskiej, ułożenie wierszowanki, wykonanie projektów okładek zeszytów do przyrody, przeprowadzenie rodzinnych wywiadów dotyczących sprawdzonych od pokoleń naturalnych środków czystości, a także ekologiczne improwizacje. W tym roku stawiamy na kreatywność i umiejętność wyrażania myśli i uczuć poprzez przekaz plastyczny, gdyż zadaniem konkursowym będzie stworzenie plakatu z ekologicznym przesłaniem nt. szkodliwości mikroplastiku bądź sposobów jego eliminacji. Forma jest dowolna: może to być mem, kolaż tekstowy, kolaż zdjęciowy, praca na bazie wycinków z gazet, praca plastyczna dowolną techniką. Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w wieku od 15 do 18 lat. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: słuchawki bezprzewodowe, głośnik JBL lub opaska sportowa, a ich prace będą elementem kampanii społecznej, która pojawi się na ulicach Gdańska.

 

Mikroplastik – znany lecz niepoznany problem i zagrożenie

MIKROPLASTIK to cząstki plastiku o wielkości poniżej 5 mm. Do środowiska dostaje się w wyniku rozkładu plastikowych odpadów, ścierania opon samochodowych, ale może być też np. wypłukiwany z boisk o sztucznej nawierzchni. To prawie niewidoczne zanieczyszczenie może również dostawać się do sieci kanalizacyjnej w wyniku korzystania z produktów, w których mikroplastik jest jednym ze składników (np. mleczka czyszczące, pasty do zębów, peelingi) bądź wraz ze ściekami powstającymi podczas prania tkanin syntetycznych. Współczesne badania dowodzą, że mikroplastik jest wszędzie, w każdym elemencie środowiska. Obecny w wodzie – szkodzi żyjącym w niej organizmom, które mylą go z planktonem, co zagraża ich życiu. Mniejsze cząstki mogą przedostawać się do tkanek, w których z dużym prawdopodobieństwem uwalniają szkodliwe substancje – dodatki do tworzyw sztucznych, negatywnie wpływające na funkcjonowanie organizmów żywych i ich układu hormonalnego. Mikroplastik to jedno z tych zanieczyszczeń, które budzi wiele obaw, bo efekty jego obecności w środowisku nie są do końca poznane. Jest wszędzie, choć w wielu wypadkach nie można go dostrzec gołym okiem, bo metody badania zawartości mikroplastiku i technologie jego eliminacji są bardzo słabo rozpoznane. Warto uświadomić sobie, że dzisiejsze oczyszczalnie ścieków nie są zaprojektowane tak, aby usuwać te zanieczyszczenia i w konsekwencji nie zawsze udaje się ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska.
 
Udział w konkursie pomoże zwiększyć wśród szkolnej młodzieży świadomość tego, że pozostawianie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub wprowadzanie śmieci i chemikaliów do sieci kanalizacji sanitarnej niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego, a więc i dla każdego z nas. 

 

Harmonogram konkursu

Konkurs rozpoczyna się 22 września 2020 r. Prace należy składać do 13 listopada 2020 r. według zasad opisanych w regulaminie (do pobrania poniżej). Wyłonienie laureatów nastąpi 30 listopada 2020 r. W okresie do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników – nagrody rzeczowe zostaną przesłane laureatom. Kampania społeczna, w ramach której zwycięskie prace zostaną wywieszone w wiatach autobusowych na terenie Gdańska, zostanie przeprowadzona do końca 2021 roku.
 
Poniżej do pobrania również formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz materiał merytoryczny, który może być pomocny w przygotowaniu zadania konkursowego.

 

Międzynarodowy projekt FanpLESStic-sea

Konkurs jest organizowany w ramach międzynarodowego projektu pn. FanpLESStic-sea koncentrującego się na działaniach, których celem jest zmniejszenie ilości mikroplastiku odprowadzanego do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie jego potencjalnych źródeł. Projekt dąży do zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczących ścieżek migracji mikroplastiku i źródeł jego pochodzenia. Projekt zrzesza organizacje partnerskie z ośmiu krajów nadbałtyckich: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Polskę reprezentują dwa podmioty z Gdańska: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. i Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 968 068,80 EUR przy wsparciu finansowym ze strony UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg BSR). Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Formularz Zgłoszeniowy - plik: pdf
Materiał merytoryczny - plik: pdf
Regulamin konkursu - plik: pdf