Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Utrudnienia dla pieszych i kierowców na fragmencie Al. Generała Hallera

z12200023Q%2CRoboty-drogowe.jpg

Od 12 października pojawią się utrudnienia dla pieszych i kierowców na fragmencie Al. Gen. Hallera  (od ul. Kościuszki do ul. Gdańskiej). Są one związane z rozpoczynającą się przebudową wodociągu.


W pierwszej kolejności zamknięty zostanie chodnik na odcinku 300 metrów od ul. Gdańskiej w kierunku ul. Kościuszki. W czasie realizacji robót mogą lokalnie występować ograniczenia w ruchu pieszym oraz zwężenia pasa drogowego. Ruch pieszych będzie odbywał się po sąsiedniej drodze rowerowej, która na czas robót będzie stanowić ciąg pieszo-rowerowy. Prace będą realizowane etapowo w kierunku ul. Kościuszki.

 Pieszych i rowerzystów prosimy o szczególną ostrożność.

 Nowy wodociąg o łącznej długości ok. 1200 metrów i średnicy 250 mm będzie wykonany z żeliwa sferoidalnego. Celem inwestycji, realizowanej przez miejską Spółkę GIWK, jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Planowane zakończenie robót budowlanych to koniec marca 2021 r. Wykonawcą robót będzie firma DROGOMOST. Koszt inwestycji to 1 901 101,00 PLN netto.