Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

OZNAKOWANIE WŁAZÓW STUDNI REWIZYJNYCH NA SIECIACH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA


Każdy producent włazów kanalizacyjnych przed rozpoczęciem produkcji własnego modelu lub typu włazu przeznaczonego do montażu na gdańskim systemie kanalizacyjnym, winien uzyskać pisemną akcetptację Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. do jego stosowania.

Zasady znakowania włazów studni rewizyjnych Zarządzenie 01_2017 z dn. 03.07.2017 - plik: pdf