Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

KROK 5 - ZGŁOSZENIE ODBIORU KOŃCOWEGO

Odbiór


Inwestor, po wybudowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, powienien zgłosić jej odbiór końcowy składając wniosek w Kancelarii GIWK lub też wysyłając e-maila na adres odbiory@giwk.pl. Do wniosku należy złożyć mapę geodezyjną powykonawczą oraz dokument ustanawiający służebność przesyłową sieci (jeżeli była wymagana).

Krok 5 - Zgłoszenie odbioru końcowego - plik: pdf
Krok 5 - Zgłoszenie odbioru końcowego.doc - plik: doc
Protokół odbioru końcowego - plik: pdf
Protokół przejęcia - plik: pdf
Rachunek za sieć - plik: pdf