Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Warsztaty Środowiskowe w ramach konkursu "Postaw na OZE"

warsztOS8

W ramach konkursu multimedialnego "Postaw na OZE. Zareklamuj źródło energii odnawialnej." organizowanego przez Spółkę we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz gdańską Kolonią Artystów odbyły się warsztaty środowiskowe.


Uczestnicy konkursu  - uczniowie gdańskich szkół, wizytowali Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód. Podczas wizyty, przybliżone im zostały zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii na przykładzie instalacji do odzysku energii z biogazu, z procesami prowadzącymi do oczyszczenia ścieków oraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych na przykładzie nowej instalacji do termicznego ich przekształcania. Wizyta znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach warsztatów multimedialnych, w których uczniowie biorą udział w ramach konkursu.
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name