Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdańscy naukowcy wynalazcami nowego rozwiązania działania fotobioreaktora do produkcji alg

farma bioreaktorow

Twórcami wynalazku są absolwenci Politechniki Gdańskiej kierunków Biotechnologia Leków oraz Biotechnologia Żywności, obecnie doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego: Szymon Talbierz i Natalia Kujawska.

Chcąc wesprzeć rozwój trójmiejskiej nauki zdecydowaliśmy się dofinansować budowę prototypu wynalazku.


Algi (jednokomórkowe rośliny powszechnie występujące w morzach i jeziorach) w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych hodowane są w specjalnych przeźroczystych naczyniach zwanych fotobioraktorami.

W ostatnim dziesięcioleciu zainteresowanie algami i możliwościami ich hodowli w warunkach laboratoryjnych wzrosło, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii. Organizmy te bowiem są najczęściej wykorzystywane są do badań ze względu na ich ogromny potencjał do produkcji: leków, biopaliw, pasz dla zwierząt i dodatków do żywności dla ludzi. Algi nadają się też idealnie do działań proekologicznych oraz bioenergetycznych, gdyż do wzrostu wykorzystują dwutlenek węgla oraz mają zdolność rozkładania zanieczyszczeń występujących np. w ściekach. W wyniku metabolizmu opartego na dwutlenku węgla i zanieczyszczeniach ze ścieków zwiększają swoją masę (rozwijają się, rosną) oraz oddają do środowiska produkty dla nas ważkie, a dla nich uboczne - wodę i tlen. Same organizmy, natomiast, stają się w ten sposób źródłem wysokoenergetycznej biomasy, którą można wykorzystać do produkcji biopaliw (biodiesel, biometan, bioetanol), czyli są bezcennym źródłem odnawialnej energii.

Produkcja alg z zastosowaniem fotobioreaktorów jest powszechnie znana, jednak obecnie stosowane urządzenia są urządzeniami stacjonarnymi, które tylko częściowo wykorzystują światło niezbędne do rozwoju tych organizmów. Wynalazek, w przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań, wykorzystuje maksimum dostępnego słońca poprzez fakt, że podąża za nim dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych siłowników sprzężonych z czujnikiem światła. W ten sposób, urządzenie podąża za światłem ustawiając cały czas przednią ścianę zbiornika pod kątem prostym do padających promieni słonecznych. Wynalazek zwyciężył w konkursie posterowym w międzynarodowej konferencji Bioconnect 2012 w Poznaniu, która odbyła się w maju (do konkursu zgłoszono 30 prac).

Wstępne badania pokazują, że wynalazek pozwala na zwiększenie wzrostu biomasy alg nawet o kilkanaście procent w porównaniu z obecnie stosowanymi fotobioreaktorami. Zwiększenie wzrostu biomasy skutkuje podniesieniem opłacalności całej technologii, a to bezpośrednio obniża koszt procesów wykorzystujących algi, takich jak oczyszczanie ścieków, produkcja wysokoenergetycznej biomasy (OZE), czy związków bioaktywnych (np. leków).

 

c.name
c.name