Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Młodszy specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

Oferta aktualna

(umowa na zastępstwo)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem obowiązkowych okresowych kontroli obiektów budowlanych, przeglądów serwisowych i systematycznych kontroli nieruchomości,
 • zbieranie danych i przygotowanie propozycji planów remontowych i bieżących napraw,
 • realizacja zadań związanych z remontami nieruchomości,
 • realizacja zadań związanych z bieżącymi naprawami nieruchomości (w tym: wybór usługodawcy, prowadzenie umowy / zlecenia, protokolarny odbiór prac, kontrola dokumentacji powykonawczej, obsługa faktur, ciągłość umów),
 • realizacja zadań związanych z obsługą nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa i dostępu (w tym: obsługa z poziomu użytkownika systemów monitoringu i alarmowych, koordynowanie konserwacji i serwisu systemów, analiza wydajności systemu, współpraca z ochroną, kontrola dostępu do obiektów – kody, hasła, klucze),
 • obsługa umów na dostawę mediów,
 • tworzenie zestawień danych dotyczących nieruchomości, usługodawców i kosztów według bieżących potrzeb,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami obowiązującymi w Spółce,
 • przygotowanie, analiza i kompletowanie danych do wprowadzania do rejestru nieruchomości (w tym analizy danych zewnętrznych jak KW, EG itp.),
 • uczestniczenie w opracowywaniu opinii w zakresie planów miejscowych w kontekście ich wpływu na nieruchomości Spółki,
 • przygotowywanie/pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami Spółki,
 • obsługa wniosków podmiotów zewnętrznych o udostępnienie nieruchomości (w tym: kompletowanie niezbędnego zakresu danych umożliwiających wydanie zgody dla podmiotów zewnętrznych oraz przygotowywanie dla nich zgód / umów / porozumień na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Spółki według procedur i zasad obowiązujących w Spółce).

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego i minimum rocznego doświadczenia zawodowego,
 • znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • dobrej znajomości pakietu Office,
 • wnikliwości, odpowiedzialności, gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • gotowości do pracy w terenie,
 • czynnego prawa jazdy kategorii B.

 

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony;
 • Pracę w przyjaznym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
 • Pakiet benefitów m.in.: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowo-rekreacyjny, grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Owocowe poniedziałki.

 

Pracowników GIWK Sp. z o.o. oraz inne znane Wam osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą zachęcam do przesłania swojego zgłoszenia - CV mailem z zaznaczeniem nazwy stanowiska w temacie wiadomości na adres praca@giwk.pl lub jpawlowska@giwk.pl do dnia 23 października 2020 r. (piątek)

 

Prosimy o dopisanie klauzuli w jednej z dwóch zaproponowanych poniżej wersji:

1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GIWK sp. z. o. o., ul. Kartuska 201, Gdańsk 80-122 zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach do celów związanych z obecnym procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach”

 

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GIWK sp. z. o. o., ul. Kartuska 201, Gdańsk 80-122 zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości do celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach”