Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdańsk na ekologicznym detoksie

wizkaNAwww.jpg

Światowy Dzień Wody 2017 - start kampanii "Miasto na detoksie"


Benzophenone, Chlorhexidine, Sodium Lauryl Sulfate, Bisfenol A… to nazwy, które pewnie nie wszystkim są znane. Niektórzy pamiętają je może z etykiet środków czystości i kosmetyków, ale i tak do końca nie wiedzą, co oznaczają. Dlaczego chcemy, by było inaczej?

Po co to wszystko?

Jesteśmy członkiem międzynarodowego projektu NonHazCity, czyli „miasto bez substancji niebezpiecznych”. Oprócz naszej Spółki, bierze w nim udział 17 innych instytucji i organizacji. Gdańsk jest polskim reprezentantem w projekcie.

Jednym z zadań NonHazCiwy jest bezpośrednie dotarcie do klasycznych konsumentów, zwiększenie ich świadomości na temat substancji niebezpiecznych występujących w produktach znajdujących się w naszym otoczeniu i zachęcenie do ograniczenia korzystania z takich produktów w codziennym życiu. W szerszej perspektywie zmiana postaw konsumenckich ma wpływać na ograniczenie ilości substancji niebezpiecznych wprowadzanych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz do cieków wodnych, a docelowo do wód Morza Bałtyckiego.

By cel zrealizować, właśnie dziś, w Światowy Dzień Wody, rozpoczynamy gdańską, lokalną kampanię edukacyjną pod nazwą „Miasto na detoksie”.

 

Jej najważniejsze przesłanie to:

 

 

Detoksowy test i porady na facebooku.

 

Obchody Światowego Dnia Wody rozpoczynają także działanie edukacyjnego profilu facebookowego „Miasto na detoksie”.  Na facebooku znaleźć można szereg informacji o tym, w jakich produktach czyhają na nas substancje niebezpieczne i jak je skutecznie zastąpić naturalnymi środkami.

Pierwszym krokiem, poprzez który zapraszamy mieszkańców do podjęcia wspólnego wyzwania polegającego na zmniejszeniu ilości używanych w codziennym życiu substancji niebezpiecznych (znajdujących się w kosmetykach, środkach czystości, zabawkach, farbach itd.) będzie dedykowana aplikacja. Dzięki niej, gdańszczanie mogą wykonać test, określający ich „typ detoksowy”. Znajomość tego typu ułatwi podejmowanie zdrowych i przyjaznych środowisku wyzwań w przyszłości. Test znaleźć można pod adresem www.miastonadetoksie.pl

    

     

 

Zaczynamy od najmłodszych.

W ramach „Miasta na detoksie” chcemy edukować także najmłodszych. Dlatego 22 marca spotykamy się w Przedszkolu nr 32 w Gdańsku. Angażujemy przedszkolaków w temat "oczyszczania", wykonując wspólnie naturalne środki czystości (na bazie sody oczyszczonej, octu, kwasku cytrynowego, olejków zapachowych itd.). Po części warsztatowej wspólnie wysprzątamy salę przedszkolną, dając dowód, że środki te naprawdę działają.

 

Ciąg dalszy nastąpi….

Oprócz kampanii edukacyjnej mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w badaniu pilotażowym, w ramach którego przez pół roku wybrane gospodarstwa domowe będą starały się zmienić swoje przyzwyczajenia i produkty, z których dotychczas korzystali, na bardziej ekologiczne. Rekrutacja do badania rozpocznie się już latem tego roku. W eksperymencie wezmą udział chętne, zainteresowane rodziny z Gdańska. Osiągnięte rezultaty zostaną do promowania wzorcowych działań wśród mieszkańców w ich codziennym życiu. W ramach projektu promowane będą produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające, produkty posiadające ekocertyfikaty oraz produkty wykonane z surowców niezawierających substancji niebezpiecznych.