Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej

budowa1

21 lipca 2017 r. rozpocząły się prace w celu przepudowy sieci wodociągowej w ulicy Wileńskiej. Inwestycja realizowana jest na odcinku od ul. Raciborskiego do zasuwy strefowej przy ul. Suwalskiej. Planowo prace powinny zakończyć się w styczniu 2018 r. 


Inwestycja, która prowadzona będzie w rejonie ul. Wileńskiej i Pasteura, może powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz w ruchu pieszym (chodnik). Zasadniczo jednak nie powinna powodować znaczących uciążliwości.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy ulicu będą mieli zapewnione niezawodne zasilenie w wodę.

Wykonawcą prac jest Sp.J. WOD-KAN z Sopotu.

Po zakończeniu inwestycji realizowanej przez GIWK, chodnik zostanie wykonany w ramach "Programu modernizacji chodników w Gdańsku" realizowanego przez DRMG.