Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Uwaga! Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu - Dlaczego sieci nie lubią śmieci?

IV edycja - Sieci śmieci

Przed nami IV edycja konkursu edukacyjnego "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?". Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie tekstu piosenki rap do gotowej bądź własnej melodii, wykonanie (solowe lub w grupie) tej piosenki oraz zapisanie utworu na dowolnym nośniku.


Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VII (wiek uczniów 10-13 lat). Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi i wypełninienie Formularza Zgłoszeniowego.

W celu ułatwienia potencjalnym uczestnikom przygotowania pracy konkursowej Organizator zapewni możliwość udziału w warsztatach muzycznych w dniach 2-7 października 2017 r. (informacje o warsztatach zostały opisane szczegółowo w Regulaminie konkursu).

Prace należy składać w terminie do 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 10 listopada 2017 r.

W razie prosimy o kontakt z Panią Moniką Piotrowską - Szypryt (tel. 601 97 97 88, e-mail: mszypryt@giwk.pl).

Formularz zgłoszeniowy - plik: pdf
Materiał merytoryczny - plik: pdf
Plakat - Dlaczego sieci nie lubią śmieci? IV edycja - plik: pdf
Regulamin konkursu - plik: pdf