Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

KROK 1 - WARUNKI TECHNICZNE


W przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wniosek należy składać do Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Wzór wniosku do pobrania tutaj: Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do pobrania na stronach SNG.
W przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wniosek należy składać do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. - Dział Obsługi Inwestorów, ul. Kartuska 201, pokój 107, lub pocztą na adres ogólny - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.