Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej

budowa1

W listopadzie 2017 r. przekazano plac budowy pod inwestycję pn. "Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku". Zadanie realizowane jest we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska.


Spółka GIWK w ramach tej inwestycji budować będzie sieć wodociągową w ulicy. Budowa prowadzona będzie w trzech etapach.

Prace planowo mają zakończyć się w grudniu 2018 roku. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA S.A. Koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków własnych GIWK i wynosi 554 690,21 PLN.