Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Gdańsk Osowa

budowa1

Pod koniec września 2017 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. "Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej - Etap II"


W ramach inwestycji rozbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Zeusa w celu umożliwienia odprowadzania ścieków do miejskiej sieci oraz likwidacji bezodpływowych zbiorników tzw. szamb.

Dodatkowo, wybudowanie zostana sieć wodociągowa w ul. Nowy Świat w celu dodatkowego zabezpieczenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców w tym rejonie dzielnicy Osowa oraz by uniknąć konieczności budowy sieci w nowym układzie drogowym, który ma powstać w tej lokalizacji. Zakończenie inwestycji powinno nastąpić z końcem listopada 2018 roku.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonawcą prac jest firma SKANSKA S.A. Koszt inwestycji wynosi 745 509,17 PLN.