Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański Szlak Wodociągowy

baner_strona_GIWK_A.jpg

CARILLON & FONTANNA

carillon 2019

MIASTO NA DETOKSIE

wizkaNAwww.jpg

Wizyty na obiektach GIWK

aeromedia-giwk-011.jpg

VI BIEG DO ŹRÓDEŁ

851x315px_facebook_cover.png

Monitoring wód podziemnych

logotyp.jpg

Przyłączenie do sieci

Dowiedz się jak przyłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Gdański projekt wodno-ściekowy

Głównym celem zakończonego już Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II było zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz ekologicznego systemu odprowadzania ścieków. Dla osiągnięcia tego celu zrealizowaliśmy 14 inwestycji w 16 dzielnicach Gdańska. Beneficjenci projektu: CZŁOWIEK, INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko