Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Badania uzupełniające - stan środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej

1.+logoGIWK_new+kopia.jpg

W związku z potrzebą kompleksowego zbadania stanu środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej po awaryjnym zrzucie ścieków do Motławy w maju 2018 r. GIWK zlecił uzupełniające badania do badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2018 r. przez Zakład Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku, obejmującego wody Motławy i Martwej Wisły.


Do pobrania opracowanie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Teledetekcji Morza:

Analiza potencjalnych wpływów i rozpływu zawiesiny i rozpuszczonej materii organicznej w Zatoce Gdańskiej dla okresu od maja do sierpnia 2018. Ewolucja przestrzennych rozkładów zawiesiny na Motławie w analogicznym okresie.


Raport IO PAN - uzupełnienie badań - plik: pdf