Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego ZOO.

budowa1

W dniu 21.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji mającej na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Inwestycja ta jest potrzebna, ponieważ obecnie jest za mało toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w stosunku do ilości zwiedzających. Większość istniejących toalet wymaga remontu.


Inwestycja ta usprawi obsługę zwiedzających Gdańskie ZOO.Toalety będą dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz będą posiadały udogodnienia dla małych dzieci.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlane "Waciński" z siedzibą w Kiełpinie.

Planowany koszt inwestycji to 727.989,31 PLN netto.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20.09.2019 r.