Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Dla mediów

Wiemy jak ważna jest komunikacja z mediami, dlatego przekazujemy do Państwa dyspozycji materiały, które pomogą w przygotowaniu informacji dotyczących naszej Spółki. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat realizowanych inwestycji i podejmowanych działań.

Zapraszamy również na nasz videoblog www.youtube.com/giwkpl


GIWK zarządza majątkiem komunalnym, który pozwala na dostarczanie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków w poszanowaniu środowiska naturalnego. Od 2005 roku realizujemy liczne inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków Unii Europejskiej. W 2011 roku zakończyliśmy realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap I oraz program wymiany przyłączy ołowianych w Gdańsku. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy zieloną energię z biogazu. Ochrona zasobów naturalnych oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska to nieodłączne elementy działalności Spółki. Dotychczasowe osiągnięcia GIWK to działania w zakresie ochrony wód wgłębnych oraz modernizacja procesu oczyszczania ścieków w celu redukcji ładunku odprowadzanych biogenów oraz konsekwentna budowa kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji źródeł zanieczyszczenia gleby. Szczególną troską otaczane są zasoby wód podziemnych – ich bezpieczeństwo gwarantuje niezakłóconą dostawę wody pitnej o odpowiedniej jakości. W codziennej pracy towarzyszy nam misja

 

Woda dla pokoleń
Coraz bliżej źródeł

 

kompozycja woda