Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Edukacja

Jednym z zadań GIWK Sp. z o.o. jest wspieranie edukacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego, szczególnie w obszarach związanych z działalnością wodociągową i kanalizacyjną. Stworzony przez nasz program edukacyjny nosi nazwę „Bliżej Źródeł”. Przybliżamy mieszkańcom Gdańska min. zagadnienia związane z właściwościami wody, ochroną zasobów naturalnych wody, ochroną Morza Bałtyckiego czy energią odnawialną. Szczególną troską otoczyliśmy gdański pas nadmorski, jako teren bliski źródeł (znajduje się tam strefa ochrony ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa).Chcemy wykształcić wśród gdańszczan i mieszkańców gmin ościennych umiejętności dotyczące odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, propagując przy tym  zachowania związane z racjonalnym użytkowaniem wody. Chcemy aktywować i  zachęcać do działań ważnych nie tylko w skali lokalnej, pokazując, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie i pomaga zapobiec ubytkom zasobów wodnych na Ziemi.

laboratorium

Edukacja z GIWK

 

dymek

 

 

 

 

Sposoby Oszczędzania Wody

c.name