Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Ekologia

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska to nieodłączne elementy działalności GIWK. Dotychczasowe osiągnięcia Spółki w tym zakresie to działania na rzecz ochrony ujęć wód wgłębnych, wybudowanie instalacji pozwalającej na produkcję "zielonej energii" oraz instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, modernizacja procesu oczyszczania ścieków w celu redukcji odprowadzanych biogenów (związków azotu i fosforu) oraz konsekwentna budowa kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji źródeł zanieczyszczenia gleby. Szczególną troską otaczane są zasoby wód podziemnych - ich bezpieczeństwo gwarantuje niezakłóconą dostawę wody pitnej o odpowiedniej jakości.

ekologiczny chlopiec