Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

WIZYTY NA OBIEKTACH GIWK

Wizyty studyjne na obiektach wod-kan są organizowane jako element działań edukacyjnych przyjętego przez GIWK Programu Edukacji Ekologicznej „Bliżej Źródeł”. Największym zainteresowaniem cieszą się wizyty na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, które są realizowane w ramach projektów edukacyjnych skierowanych do określonej grupy odbiorców (np. projekt "Zielona Oczyszczalnia") lub w związku ze zgłoszoną potrzebą ze strony środowisk naukowych, podmiotów zajmujących się dydaktyką, uczniów, studentów oraz przyjezdnych osób z branży wod-kan. Możliwa jest również organizacja wizyty na terenie wybranej Stacji Uzdatniania Wody.

Zgłaszanie grup do odbycia wizyty należy dokonywać poprzez specjalnie przygotowany formularz zapisów pn. "Formularz Inne Wizyty". W celu zgłoszenia grupy do udziału w projekcie "Zielona Oczyszczalnia" nalezy skorzystać z osobnego dedykowanego formularza "Formularz Zielona Oczyszczalnia".

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD

STACJA UZDATNIANIA WODY ZAKONICZYN