Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wydarzenia

Jednym z zadań GIWK Sp. z o.o. jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przybliżamy najmłodszym mieszkańcom Gdańska zagadnienia związane z ochroną zasobów naturalnych wody oraz Morza Bałtyckiego oraz energią odnawialną. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorstwami, które zajmują się ochroną środowiska. Do wspólnych działań angażujemy także grupy artystyczne. Szczególną troską otoczyliśmy gdański Pas Nadmorski, gdzie znajduje się strefa ochrony ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa.

Zapraszamy do zgłaszania się szkół do udziału w proponowanych akcjach.


W najbliższą sobotę kolejny dzień otwarty Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód

c.name

*„Otwarta Oczyszczalnia” to wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. W wybraną sobotę danego miesiąca, w okresie od maja do sierpnia Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód jest udostępniana zwiedzającym. Każdy mieszkaniec Gdańska, lub mieszkaniec innego miasta, którego interesuje tematyka oczyszczania ścieków może już dziś zapisać się na specjalnie przygotowaną wizytę. Najbliższa odbędzie się 21 majao godz. 10:00.*


ZIELONA OCZYSZCZALNIA

c.name

*14 kwietnia rozpoczeła się kolejna edycja* *cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu skierowanego do uczniów II klas szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z tematyką oczyszczania ścieków oraz tematyką odnawialnych źródeł energii. Zajęcia odbywają się na terenie gdańskiej Oczyszczalni Wschód. Po raz pierwszy projekt był realizowany w roku szkolnym 2013/2014.*


Działalność edukacyjna GIWK została doceniona

c.name

*Z wielką przyjemnością informujemy, że Nasza Spółka zajęła trzecie miejsce w konkursie „Głośna woda” na najciekawszą działalność edukacyjną w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wśród reprezentantów miast powyżej 100 tys. mieszkańców.* Pierwsze miejsce zajęło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, a drugie Aquanet S.A. z Poznania.


Gimnazjaliści badają jakość wód Zatoki Gdańskiej

c.name

7 maja 2013 odbyła się inauguracja czwartej edycji Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, realizowanego od 2010 roku. Program adresowany jest do uczniów gdańskich gimnazjów, którzy wypływają w edukacyjne rejsy po wodach Zatoki Gdańskiej.


Gdańscy naukowcy wynalazcami nowego rozwiązania działania fotobioreaktora do produkcji alg

c.name

Twórcami wynalazku są absolwenci Politechniki Gdańskiej kierunków Biotechnologia Leków oraz Biotechnologia Żywności, obecnie doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego: Szymon Talbierz i Natalia Kujawska. Chcąc wesprzeć rozwój trójmiejskiej nauki zdecydowaliśmy się dofinansować budowę prototypu wynalazku.


Festyn Rodzinny w Gdańsku Osowej

c.name

Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom dzielnic objętych zakresem Gdańskiego projektu wodno - ściekowego etap II.