Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Konkurs multimedialny

Promowanie źródeł odnawialnych

Celem projektu "Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód" była zasadniczo budowa Elektrociepłowni Biogazowej wykorzystującej biogaz powstający z biodegradacji osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jednak, w ramach projektu zrealizowany został również program edukacyjny dla młodzieży.

plakat 75

Program edukacyjny realizowany był wspólnie z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W gdańskich szkołach odbyły się zajęcia edukacyjne związane z tematyką odnawialnych źródeł energii, w których w 2011 roku wzięło udział 782 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych.

W 2012 r. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zorganizowała konkurs multimedialny "Postaw na OZE". Laureaci konkursu wzięli udział w warsztatach multimedialnych, podczas których stworzyli profesjonalne spoty promujące odnawialne źródła energii. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, a ich parce zostały poddane głosowaniu internetowemu - wzięło w nim udział ponad 6000 Internautów.

W ramach programu edukacyjnego opracowany został również podręcznik - przewodnik po odnawialnych źródłach energii, który stanowi cenną pomoc naukową i przy różnych nadarzających się okazjach jest dystrybuowany wśród młodzieży.

Więcej na temat konkursu w zakładce edukacja/Konkursy i warsztaty.