Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zakres badań 2013

W 2013 roku przeprowadzono II etap badań (geoMonitoring operacyjny). Prace były kontynuacją badań wykonanych w latach 2011–2012 i obejmujących wszystkie studnie ujęć komunalnych oraz specjalnie przygotowane w tym celu otwory obserwacyjne (piezometry). Podjęte działania umożliwiły dokonanie pełnej diagnozy stanu jakościowego i ilościowego wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu (geoMonitoring diagnostyczny). Bieżące badania, geoMonitoring operacyjny, obejmowały uzupełniającą w stosunku do badań wykonanych w latach poprzednich, ocenę stanu wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których w trakcie pierwszego cyklu badań rozpoznano wody zanieczyszczone na skutek działalności człowieka.