Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

TŁO HISTORYCZNE

Fontanna na Targu Maślanym

Tło historyczne

Tradycja finalizowania dużych przedsięwzięć rzecz infrastruktury wodnej i ściekowej poprzez symboliczne oddanie miastu wody w postaci fontanny sięga końca XIX wieku. Wtedy właśnie na Targu Maślanym stanęła neogotycka  fontanna upamiętniająca pierwszy, nowożytny projekt systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gdańsku.To epokowe przedsięwzięcie, realizowane przez radcę budowlanego Eduarda Wiebego i burmistrza Leopolda von Wintera w latach 1863-1874, było pierwszym na skalę całej Europy całościowym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym. Niestety w 1945 roku fontanna na Targu Maślanym została zniszczona na skutek działań wojennych.

 Fontanna na Targu Maślanym Leopold von Winter

            Fontanna na Targu Maślanym                                                 Leopold von Winter         

 

Obiekt miał jednak szansę odrodzić się współcześnie w nowym miejscu – na placu im. Jana Heweliusza. Dla miasta jest symbolem wielu pozytywnych zmian. Oznacza zakończenie prac nad Gdańskim projektem wodno-ściekowym. W ramach projektu nastąpiła największa od czasu Wiebego i  Wintera rozbudowa i modernizacja infrastruktury  wodociągowo-kanalizacyjnej.

                Pierwszy nowożytny system wodociągowy, Gdańsk, ok. 1907 r.