Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

9:00-9:30 Rejestracja. Bufet kawowy.

9:30 Powitanie zebranych-otwarcie forum.
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, Jacek Skarbek (GIWK Sp. z o.o.)

9:40 „Zastosowanie systemów hydrofitowych w gospodarce komunalnej”
dr hab. inż. Magdalena Gajewska (Politechnika Gdańska)

Blok 1
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

10:05 „Niemieckie doświadczenia stosowania systemów hydrofitowych”
Herlbert Rustige (Akut Partner, Niemcy)

10:25 „System francuski-bezopadowe oczyszczanie ścieków” Dirk Esser (SINT, Francja)

10:45 „Doświadczenia organizacyjne we wdrażaniu systemów hydrofitowych na terenie gminy Sokoły”
dr inż. Józef Zajkowski, Cezary Czarkowski (Gmina Sokoły)

10:55 „Zastosowanie metody hydrofitowej do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Gniewinie”
Dariusz Rohde (Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.)

11:05 Panel dyskusyjny

12:00 Przerwa. Bufet kawowy

Blok 2
OCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH

12:30 „Zastosowanie systemów hydrofitowych w gospodarowaniu wodami i renaturalizacji ścieków”
James Bays (CH2M HIII,USA)

12:50 „Zrównoważone gospodarowanie wodą w mieście”
dr Fabio Masi (IRIDRA Srl, Włochy)

13:10 „Przywracanie retencji wód na terenach zurbanizowanych”
Wojciech Falkowski (Ecol-Unicon Sp z o.o.)

13:30 Panel Dyskusyjny

14:20 Zamknięcie i podsumowanie forum.
Jacek Skarbek, Mikołaj Chrzan

14:30 Poczęstunek. Bufet szwedzki.

 

Patronat medialny