Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zbiornik Wody Kazimierz

logotyp_zbiornik_kazimierz_05.jpg

Wizyty na obiektach GIWK

logo-OK

Gdański Szlak Wodociągowy

frame_ZWOrunia.jpg

MIASTO NA DETOKSIE

wizkaNAwww.jpg

Monitoring wód podziemnych

logotyp.jpg

Raport - konf. pras. 5.07.2018

plansza3_net_v2.jpg

Przyłączenie do sieci

Dowiedz się jak przyłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Gdański projekt wodno-ściekowy

Głównym celem zakończonego już Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II było zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz ekologicznego systemu odprowadzania ścieków. Dla osiągnięcia tego celu zrealizowaliśmy 14 inwestycji w 16 dzielnicach Gdańska. Beneficjenci projektu: CZŁOWIEK, INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko