Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Infrastruktura

Oczyszczalnia

c.name

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 w pobliżu rafinerii Grupy Lotos. Centrum Gdańska oddalone jest od oczyszczalni o około 30 km. Dojazd do oczyszczalni możliwy jest drogą E77- ulica Elbląska. Oczyszczalnia graniczy od południa z terenem zieleni krajobrazowo-ekologicznej - rzeka Rozwójka, od zachodu z terenem zabudowy przemysłowo-usługowej, a od wschodu z terenem oczyszczalni ścieków rafinerii


Ujęcia wody

c.name

Zasoby wód podziemnych stanowią od lat podstawowe źródło zapatrzenia w wodę ludności miasta Gdańska. Gdański system wodonośny obejmuje piętra wodonośne: wód czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz kredy. Wszystkie piętra wodonośne zasilane są na wysoczyznach polodowcowych (pojezierze Kaszubskie), a drenowane w pradolinie Redy, na nizinach nadmorskich i w Zatoce Gdańskiej.


Obiekty historyczne

c.name

Wyłączona z eksploatacji z końcem 2008 roku, oczyszczalnia ścieków Zaspa zlokalizowana była w rozwidleniu ulic Hallera, Uczniowskiej i Gdańskiej na pograniczu dzielnic mieszkaniowych Gdańska tj. Zaspy i Brzeźna. Oczyszczalnię oddano do użytku w 1932 roku jako jedną z najnowocześniejszych w Europie.


 

Woda pitna magazynowana jest w 23 zbiornikach, zgrupowanych w 9 kompleksach lokalizacyjnych

Nazwa

Lokalizacja

Pojemność

Sobieski

Smoluchowskiego

4 x 5000 m3 = 20 000 m3

Orunia

Nowiny (Kampinoska)  

4 x 5000 m3 = 20 000 m3

Migowo

Myśliwska

4 x 5000 m3 = 20 000 m3

Cyganka

Paganiniego

1000 + 500 = 1500 m3

Wysoki Dwór

Wileńska

1500 + 1500 = 3000 m3

Stara Dolina

Bytowska

270 + 342 = 612 m3

Góralska

Góralska

300 m3

Kiełpino

Łagowska

2 x 2500 m3 = 5 000 m3

 Sobieszewo "Kazimierz" 

 Lazurowa

 2 x 300 m3 = 600 m3

 

Przepompownie i hydrofornie

W celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia oraz regulowania zapotrzebowania na wodę w poszczególnych strefach ciśnień, sieć wodociągowa miasta Gdańska zaopatrzona jest w:

  • 9 szt. przepompowni sieciowych i strefowych
  • 15 szt. stacji podnoszenia ciśnienia
  • 15 szt. hydroforni

 

Infrastruktura sieci wodociągowej

Ogólna długość sieci wodociągowej

na dzień 31.12.2018 wyniosła                    

1216,930 km

w tym magistrale wodociągowe

239,340 km

w tym sieci rozdzielcze

977,590 km

przyłącza wodociągowe

236,562 km

ogółem sieć i przyłącza

1453,492 km


 

Infrastruktura kanalizacji sanitarnej

Gdański system kanalizacji sanitarnej obsługiwany jest przez 130 przepompowni ścieków, w tym 2 z obsługą stałą (Ołowianka i Motława) i 128 z obsługą dochodzącą.

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej

na dzień 31.12.2018 wyniosła                        

1281,959 km

w tym sieć grawitacyjna

934,986 km

w tym sieć tłoczna 

119,376 km

w tym przykanaliki

227,597 km