Czarny dwór

Ujęcie wody "CZARNY DWÓR" położone jest na Tarasie Nadmorskim w odległości 600 - 900 m od brzegu morza w obrębie dzielnic mieszkaniowych: Jelitkowo, Przymorze i Zaspa. Od roku 1965 ujęcie pracowało w systemie lewarowym, a od 1973 r. woda ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych. Studnie ujmują przede wszystkim czwartorzędowy poziom wodonośny (ok. 70% całkowitego poboru), a także w mniejszym stopniu poziom kredowy i trzeciorzędowy.