Dolina rodości

Ujęcie wody "DOLINA RADOŚCI" - położone jest ok. 5 km na południowy zachód od Oliwy, na obszarze leśnym w dwóch dolinach: Potoku Oliwskiego i jego dopływu, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku - Oliwie. Utrzymanie statusu TPK gwarantuje skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku. Wówczas było usytuowane w Dużej Dolinie i składało się z 13 studni oraz przypuszczalnie również drenażu poziomego. W latach 1954 - 1964 ujęcie zostało rozszerzone o wschodnią część ujęcia w Małej Dolinie. W 1959 r. dobudowana została druga część stacji pomp i uzdatniania, którą następnie w 1961 r. włączono do eksploatacji.