Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Pręgowo

Ujęcie wody "PRĘGOWO" - jest ujęciem drenażowym. Składa się ono z dwóch ciągów drenarskich ułożonych w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek. Ujęcie zlokalizowane jest na terenie gminy Kolbudy. Oddane zostało do eksploatacji w roku 1869. Główne ciągi drenażowe, posadowione na głębokości 4÷5 m p.p.t. zostały wykonane w formie galerii o łukowatym sklepieniu zbudowanych z cegły. W latach 1991/1992 system drenażu w Dolinie Pręgowskiej został rozbudowany o dwa ciągi o długości 213 i 81 m. Długość głównych ciągów drenażowych w Dolinie Pregowskiej wynosi ok. 1700 m, a ciągów bocznych ok. 1000 m.

Ujęcie drenażowe w Dolinie Ostróżek zostało wyłączone z zasilania sieci wodociągowej w 1995 r. Woda z nieczynnego drenażu odprowadzana jest do cieku powierzchniowego. Planowane jest włączenie systemu drenażowego w Dolinie Ostróżek do eksploatacji.

Aktualnie woda rurociągami spływa grawitacyjnie do studni zbiorczej, a następnie do nowowybudowanej stacji uzdatniania wody (oddanej do użytkowania 2 listopada 2010r.), skąd po uzdatnieniu kierowana jest do sieci miejskiej.

W ramach inwestycji wykonano:

  • budynek stacji uzdatniania wody składający się z budynku głównego i części pomocniczej wraz z rurociągami i urządzeniami technologicznymi, instalacjami wewnętrznymi, chlorownią, rozdzielnią, stacją transformatorową, agregatem prądowtwórczym, dyspozytornią
  • sieci zewnętrzne w rejonie SUW.

 

Na terenie ujęcia wód podziemnych "Pręgowo" obowiązuje Rozporządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych "Pręgowo" w gminie Kolbudy, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i Dolinie Ostróżek (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 88, poz. 1786).

Przestrzeganie zakazów i nakazów w strefie należy do wszystkich użytkowników terenu strefy. Realizacja wymogów obowiązujących w strefie pozwala na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji ujęcia oraz ochronę terenu ustanowionej strefy.