Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zakoniczyn

Ujęcie wody "ZAKONICZYN" zlokalizowane jest przy ul. I Brygady oraz ul. II Brygady. Powstało na wskutek połączenia nieczynnych ujęć wody: "Łostowice",  "Zakoniczyn" oraz nowowybudowanych studni.

W 2011 roku zakończono budowę ujęcia i stacji uzdatniana wody. Inwestycja zapewniła zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gdańska i jednocześnie zagwarantowała dostarczenie wody o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W ramach inwestycji wykonano:

  • budynek stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej o łącznej pojemności użytkowej 532,6 m3
  • uczynniono 1 odwiert przy ul. II Brygady
  • wybudowano 3 nowe studnie przy ul. I Brygady i ul. II Brygady.

 

Na terenie ujęcia wód podziemnych "Zakoniczyn" obowiązuje Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.12.2007 roku o numerze WŚ-III-62260-1/07/D/MJ ustanawiająca strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla ujęcia "Zakoniczyn" w Gdańsku, składająca się z terenu ochrony bezpośredniej.