Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Kolektor ściekowy WM-1 Nowa Wałowa

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do Przepompowni  Ścieków Ołowianka

 

Inwestycja służy poprawie sprawności i bezpieczeństwa odprowadzania ścieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej (przez dzielnice Śródmieście i Młyniska do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk- Wschód).

 

Usprawnienie przesyłu ścieków było możliwe dzięki:

 

  • budowie kolektora sanitarnego o średnicy ø800 i ø1600 o łącznej długości około 2,2 km (od rzeki Motława poprzez rejon ulic: Stara Stocznia, Wałowa, Łagiewniki, Jana z Kolna w kierunku Marynarki Polskiej
  • wykonaniu przewiertu pod rzeką Motława
  • budowie przepompowni ścieków Ołowianka
  • budowie sieci bocznych

 

Informacje ogólne:

Wykonawca robót budowlanych: Hydrobudowa Gdańsk S.A

Koszt inwestycji: około 46 mln PLN brutto  

Okres realizacji inwestycji: III kwartał 2012 r.- I kwartał 2015 r.

 

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

W1


c.name

W2


c.name

W3


c.name

W4