Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Maćkowy

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy

 

Dzięki inwestycji dostęp do kanalizacji sanitarnej uzyskali mieszkańcy ul. Przemian i Niepołomickiej. W tym rejonie powtała nowa, prawie kilometrowa sieć, ponad 200 metrów przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompownia ścieków.

 

Zalety kanalizacji sanitarnej:

  • brak odorów i ryzyka wdychania trujących gazów powstających na dnie szamba
  • brak ryzyka skażenia gleby-monitoring sieci gwarantuje jej szczelność
  • wygoda wynikająca z braku konieczności kontrolowania ilości wytwarzanych ścieków- przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej nie istnieje problem przepełnienia
  • brak odpowiedzialności za ewentualne awarie- za sieć kanalizacji sanitarnej odpowiada podmiot zajmujący się jej eksploatacją
  • oszczędność finansowa- opłata za odprowadzanie ścieków to ponad dwukrotnie mniejszy wydatek w porównaniu do kosztów opróżniania szamba

 

Informacje ogólne:


Wykonawca robót budowlanych: GAZOPOL Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe Sp. z o.o. z Koszalina
Koszt inwestycji: 1,2 mln. PLN
Czas realizacji inwestycji: II kwartał 2012 r. - III kwartał 2013 r.

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

M1


c.name

M2