Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Osowa

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa

 

Dostęp do nowo wybudowanych  sieci uzyskali mieszkańcy ulic: Barniewickiej, Centaura, Cerery, Chełmińskiej, Chojnickiej, Gnieźnieńskiej, Herosa, Hestii, Iławskiej, Izydy, Junony, Jutrzenki, Kielnieńskiej, Konkordii, Konstelacji, Krajeńskiej, Kruszwickiej, Kwidzyńskiej, Letniskowej, Myśliborskiej (Kacze Buki), Nowy Świat, Oriona, Penelopy, Seleny, Westy, Zeusa, Złotowskiej.

 

Realizacja inwestycji w Osowej oznacza:

  • zwiększenie stopnia skanalizowania i możliwość likwidacji bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powstało 16 km sieci i ponad 4 km przyłączy sanitarnych
  • usprawnienie systemu odprowadzania ścieków poprzez budowę dwóch bezobsługowych przepompowni w ul.  Kielnieńskiej i Letniskowej
  • rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez budowę 1,2 km sieci w ul. Junony, Zeusa i Gowidlińskiej.

 

Zalety kanalizacji sanitarnej:

  • brak odorów i ryzyka wdychania trujących gazów powstających na dnie szamba
  • brak ryzyka skażenia gleby-monitoring sieci gwarantuje jej szczelność
  • wygoda wynikająca z braku konieczności kontrolowania ilości wytwarzanych ścieków- przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej nie istnieje problem przepełnienia
  • brak odpowiedzialności za ewentualne awarie- za sieć kanalizacji sanitarnej odpowiada podmiot zajmujący się jej eksploatacją
  • oszczędność finansowa- opłata za odprowadzanie ścieków to ponad dwukrotnie mniejszy wydatek w porównaniu do kosztów opróżniania szamba

 

Informacje ogólne:

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z Sierakowic.

Koszt inwestycji: około 16,5 mln PLN netto 

Okres realizacji inwestycji: III kwartał 2012 r. - III kwartał 2016 r.

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

O1


c.name

O2


c.name

O3


c.name

O4


c.name

O5