Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Smęgorzyno

 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno

 

Celem tej inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Smęgorzyno, które oznaczało budowę:

  • kanalizacji sanitarnej o długości 5,3 km w rejonie ulic: Smęgorzyńskiej, Swarzewskiej, Borskiej, Kartuskiej i Nowatorów, Miechucińskiej, Brodnickiej, Gostyńskiej, Tuchomskiej i Sierakowickiej
  • 66 przyłączy kanalizacji sanitarnej
  • 2 bezobsługowych przepompowni ścieków w rejonie ulicy Smęgorzyńskiej i Gostyńskiej

 

Zalety kanalizacji sanitarnej:

  • brak odorów i ryzyka wdychania trujących gazów powstających na dnie szamba
  • brak ryzyka skażenia gleby-monitoring sieci gwarantuje jej szczelność
  • wygoda wynikająca z braku konieczności kontrolowania ilości wytwarzanych ścieków- przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej nie istnieje problem przepełnienia
  • brak odpowiedzialności za ewentualne awarie- za sieć kanalizacji sanitarnej odpowiada podmiot zajmujący się jej eksploatacją
  • oszczędność finansowa- opłata za odprowadzanie ścieków to ponad dwukrotnie mniejszy wydatek w porównaniu do kosztów opróżniania szamba

 

Informacje ogólne:

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach

Koszt inwestycji: około 4,6 mln PLN (dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - około 56%)

Okres realizacji inwestycji:  III kwartał 2012 r.- II kwartał 2014 r.

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

S1


c.name

S2


c.name

S3