Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Inwestycje własne

W ramach inwestycji własnych prowadzone są prace modernizacyjne w obrębie ujęć wody oraz obiektów wodociągowych, kolejne prace remontowe w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa obiektów ściekowych (np. przepompowni).