Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Komunikaty


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska w Gdańsku

c.name

Niebawem zostanie oddana do eksploatacji nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska (Gdańsk Kokoszki). Budowa rozpoczęła się w lipcu 2017 r., prace budowalne trwały do listopada, a obecnie na ukończeniu są procedury odbiorowe i rozliczeniowe.


Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozłogi i Niskiej

c.name

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom ul. Rozłogi i ul. Niskiej oraz w celu poprawy jakości dostarczanej wody i zminiejszenia awaryjności sieci wodociągowej, we wrześniu 2017 r. rozpoczęła się inwestycja prowadząca do wymiany sieci w tym rejonie.


Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy Pomorskiej

c.name

19 grudnia 2017 r. rozpoczęły się prace, których zakres zakłąda wymianę sieci wodociągowej i renowację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pelplińskiej do ul. Chłopskiej.


Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza

c.name

W listopadzie rozpoczęły się prace, których celem jes wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza. Wymiana stała się konieczna z uwagi na wiek sieci i jej zły stan techniczny.


Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej

c.name

W listopadzie 2017 r. przekazano plac budowy pod inwestycję pn. "Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku". Zadanie realizowane jest we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska.


Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Gdańsk Osowa

c.name

Pod koniec września 2017 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. "Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej - Etap II"