Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Komunikaty


Przebudowa kolektorów sanitarnych w Gdańsku

c.name

W drugiej połowie 2017 roku Spółka GIWK rozpoczęła realizację inwestycji prowadzących do przebudowy kolektorów sanitarnych w wielu lokalizacjach na terenie miasta. Inwestycje są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Inwestycje wodociągowe w Gdańsku w 2017 roku

c.name

W drugiej połowie 2017 roku Spółka GIWK realizowała kilka znaczących inwestycji związanych z przebudową sieci wodociągowej.


Ruszają prace w ulicy Długie Ogrody

c.name

*W dniu dzisiejszym (10 listopada 2017 r.)* wykonawca inwestycji dotyczącej budowy i przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Długie Ogrody – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PŁÓWYSEP”, otrzyma zgodę GZDiZ Sp. z o.o. na zajęcie pasa drogowego w miejscu realizacji tej inwestycji.


Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tamka i Falck Polonusa

c.name

Inwestycja rozpoczęła się 4 sierpnia 2017 r. Jej celem jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ulic Tamka i Falck Polonusa oraz poprawa jakości dostarczanej wody i zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej dzięki wymianie odcinka wodociągu z 1934 r.


Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej

c.name

21 lipca 2017 r. rozpocząły się prace w celu przepudowy sieci wodociągowej w ulicy Wileńskiej. Inwestycja realizowana jest na odcinku od ul. Raciborskiego do zasuwy strefowej przy ul. Suwalskiej. Planowo prace powinny zakończyć się w styczniu 2018 r.


Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Osowa

c.name

Zakończył się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa. Do nowo wybudowanej sieci mogą przyłączać się mieszkańcy ulic: Ateny, Barniewickiej, Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Jutrzenki, Oriona i Penelopy.