KONKURS Wodne źródła Gdańska

KONKURS Wodne źródła Gdańska

KONKURS WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA

Stworzono: 2016-10-19,
Ostatatnia aktualizacja: 2017-02-07 13:18:08
wodneźr

NOWE ZDROJE WODNE Z HISTORIĄJURY KONKURSU "WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA" WYBRAŁO NAJLEPSZE PRACE. LISTĘ LAUREATÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ: http://www.giwk.pl/article/76872_WYNIKI_KONKURSU_WODNE_ZRODLA_GDANSKA_.htm 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

W październiku 2016 roku obłosiliśmy konkurs na projekty trzech zdrojów ulicznych. Poidełka zlokalizowane zostaną w Śródmieściu Gdańska a ich forma nawiąże do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii

9 stycznia 2017 roku minął termin składania prac w konkursie. Otrzymaliśmy aż 34 projekty zdrojów.

Kat. I: Zdrój przy ul. Ogarnej – 11 projektów

Kat. II: Zdrój przy Kościele św. Jana – 12 projektów

Kat. III: Zdrój przy ul. Szafarnia – 11 projektów.

Prace pozostają zakodowane i czekają na obrady jury. Werdykt zapadnie najpóźniej w połowie lutego.

Architektom i designerom dziękujemy za zgłoszenia. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Wodne źródła Gdańska” – to nazwa konkursu, ale i całego programu inwestycyjnego, który ma przyczynić się do ożywienia historycznej części Gdańska poprzez budowę nowych i renowację istniejących, miejskich, publicznych punktów czerpania wody.

Inspiracją do zaprojektowania wodnych obiektów są dawne formy architektoniczne lub zapisany w dziejach klimat miejsc, w których mają się znaleźć. W ramach ogłaszanego przez nas konkursu zostaną wyłonione formy dla trzech lokalizacji:

ul. Ogarna (w sąsiedztwie dawnego Dworu Miejskiego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół św. Jana (wokół którego dawniej stały studnie publiczne),

ul. Szafarnia (w pobliżu mariny i zachowanych na nabrzeżu żurawi obrotowych z drugiej połowy XIX w.).

Architekci i wzornicy z całej Polski zgłaszają prace w trzech kategoriach konkursowych. Inspiracją do projektowania są historyczne opracowania przygotowane przez prof. Andrzeja Januszajtisa, propagatora wiedzy o Gdańsku.

Projekty oceniane będą przez jury złożone ze specjalistów w dziedzinie architektury, designu, historii i projektowania przestrzeni miejskiej:

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC

         a) Walory estetyczne - waga 40 %

          b) nawiązanie historyczne – waga 20 %

          c) funkcjonalność - waga 40 %

 

NAGRODY:

nagroda w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) - dla zwycięzcy każdej kategorii 

nagroda w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) - dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii) 

 Partnerami konkursu są: Miasto Gdańsk i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Inicjatywa została objęta patronatem medialnym magazynu „DESIGN ALIVE”.

                  

  

 

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:

 

 

w sprawach organizacyjnych:

Anna Nawała,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.,

Tel. (058) 321 97 59; 609 627 705; e-mail: anawala@giwk.pl

 

w kwestiach technicznych:

Izabela Bielawska,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.

Tel. (058) 326 67 30; 609 096 100; e-mail: ibielawska@giwk.pl

 

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI:

 

HISTORYCZNE FOTOGRAFIE - plik: zip
REGULAMIN KONKURSU Wodne źródła Gdańska - plik: pdf
ZAŁ. 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik: pdf
ZAŁ. 2. KONTEKST HISTORYCZNY DO PROJEKTOWANIA ZDROJU PRZY UL. OGARNEJ - plik: docx
ZAŁ. 3. KONTEKST HISTORYCZNY DO PROJEKTOWANIA ZDROJU PRZY KOŚCIELE ŚW. JANA - plik: docx
ZAŁ. 5. OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH (uczestn. indyw. i zespoły projektowe) - plik: pdf
ZAŁ. 5a. OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DLA FIRM - plik: pdf
ZAŁ. 6. FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH - plik: doc
ZAŁ. 7. FOTOGRAFIA Z LOKALIZACJĄ ZDROJU UL. OGARNA - plik: jpg
ZAŁ. 8. FOTOGRAFIA Z LOKALIZACJĄ ZDROJU PRZY KOŚCIELE ŚW. JANA - plik: jpg
ZAŁ.4. KONTEKST HISTORYCZNY DO PROJEKTOWANIA ZDROJU PRZY UL. SZAFARNIA - plik: docx
ZAŁ.9. FOTOGRAFIA Z LOKALIZACJĄ ZDROJU PRZY UL. SZAFARNIA - plik: jpg


KONKURS WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA
Data publikacji:2016-10-19

c.name

NOWE ZDROJE WODNE Z HISTORIĄ