Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Wyniki badań uczestników pilotażu

c.name

Badaniem objęto 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska – uczestników projektu pilotażowego realizowanego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Wśród uczestników badania przeważały rodziny 3- i 4-osobowe (po 4 rodziny), jedno gospodarstwo domowe prowadzone było 1 osobę. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku od niespełna roku do 18 lat. Badaniem objęto łącznie 26 osób z 29 biorących udział w pilotażu, jednak, do dalszych analiz statystycznych włączono wyniki dla 23 osób (7 rodzin), u których udało się pobrać próbki na początku projektu i po jego zakończeniu.


Raport - konferencja prasowa 5.07.2018

c.name

W dniu 5 lipca 2018 r. odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawione zostały wnioski z analizy stanu środowiska akwenu Martwej Wisły i Motławy przeprowadzonej przez Instytut Morski w Gdańsku po awaryjnym zrzucie ścieków z przepompowni Ołowianka w maju 2018 r.


Plotaż w ramach projektu IWAMA wyróżniony

c.name

Informacja o stacji pilotowej wykonanej w ramach projektu IWAMA zamieszczona została na eksperckiej platformie informacyjnej *Baltic Smart Water Hub*, która przedstawia dobre praktyki eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne w gospodarce wodno-ściekowej w regionie Morza Bałtyckiego. Platforma prowadzona jest przez Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission. [1] [1] https://www.ubc-sustainable.net/


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska w Gdańsku

c.name

Niebawem zostanie oddana do eksploatacji nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska (Gdańsk Kokoszki). Budowa rozpoczęła się w lipcu 2017 r., prace budowalne trwały do listopada, a obecnie na ukończeniu są procedury odbiorowe i rozliczeniowe.


Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozłogi i Niskiej

c.name

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom ul. Rozłogi i ul. Niskiej oraz w celu poprawy jakości dostarczanej wody i zminiejszenia awaryjności sieci wodociągowej, we wrześniu 2017 r. rozpoczęła się inwestycja prowadząca do wymiany sieci w tym rejonie.


Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy Pomorskiej

c.name

19 grudnia 2017 r. rozpoczęły się prace, których zakres zakłąda wymianę sieci wodociągowej i renowację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pelplińskiej do ul. Chłopskiej.