Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


WYBIERAMY FORMĘ NADMORSKICH ZDROJÓW

c.name

Wczoraj upłynął termin składania prac w konkursie "Łyk zdrowej wody nad morzem". Zgłoszono 32 projekty zdrojów ulicznych. 15 lutego 2012 Sąd Konkursowy wybierze trzy najlepsze prace, które poddane zostaną pod głosowanie internetowe . Już niedługo poznamy formę, jaką przybiorą zdroje w Pasie Nadmorskim w Gdańsku.


Poprawiamy jakość wody na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej

c.name

12 stycznia 2012 roku rozpoczyna się pierwszy z trzech etapów inwestycji, której celem jest poprawa jakości wody na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej.


NADAJ FORMĘ NADMORSKIM ZDROJOM - WEŹ UDZIAŁ W NASZYM KONKURSIE

c.name

*Ogłaszamy Konkurs na projekt wzorniczy zdrojów ulicznych, które planujemy postawić w ciągu pasa nadmorskiego.*


Spotkaliśmy się ze studentami Politechniki Gdańskiej

c.name

Studenci Wydziału Energetyki Politechniki Gdańskiej o specjalizacji proekologiczne technologie energetyczne zwiedzili nowe instalacje na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Spotkaliśmy się na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz wewnątrz Instalacji Odzysku Energii z Biogazu.


Nowe środki na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gdańsku.

c.name

*Kolejne ważne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w naszym mieście otrzymają wsparcie finansowe z Funduszu Spójności.*


GIWK i Przyjaciele w szeregach gdańskiej Parady Niepodległości…

c.name

*11 listopada 2011. Kolumna paradujących uformowała się na Targu Drzewnym.*