Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Budowa toalety publicznej przy wejściach na plaże nr 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78 od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku.

c.name

W dniu 19.02.2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu budowę toalety publicznej przy wejściach nr 46, 48, 50, 63 na plaży w Brzeźnie wraz z odpowiednią instalacją wodociągowo-kanalizacyjną, służącą do odprowadzania ścieków z nowo wybudowanych toalet.


Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ul. Poznańskiej w Gdańsku, na odcinku od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór

c.name

Z dniem 17.09.2018 r. rozpoczyna się inwestycja mająca na celu unowocześnienie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór. Inwestycja jest konieczna ze względu na wiek wodociągu oraz korozję przyłączy. * od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór*


Zakończono wymianę sieci wodociągowej w ul. Łukasiewicza

c.name

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się prace, których celem była wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza. Wymiana była konieczna ze względu na wiek sieci i jej zły stan techniczny.


Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Turystycznej w Gdańsku.

c.name

W grudniu 2017 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu przebudowę przewodu wodociagowego wzdłuż ulicy Turystycznej. Inwestycja zakończyła się na przełomie lutego i marca 2018 r.


Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych wraz z remontem chodnika na ul. Siennej w Gdańsku.

c.name

W celu zapewnienia ciagłości dostaw wody oraz poprawy jej jakości w rejonie ul. Siennej, oraz poprawę stanu chodnika na odcinku ul. Siennej 1-26, w lipcu 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji wraz z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, obejmującą swoim zakresem budowę sieci i przyłączy wodociągowych na odcinku od ul. Bajki do Trasy Sucharskiego oraz odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach ze strony GIWK, oraz remont chodnika po północnej stronie ul. Siennej, od ul. Bajki do posesji nr 26 przy ul. Siennej ze strony DRMG.


Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chałubińskiego w Gdańsku.

c.name

W lipcu 2018 r. rozpoczęto prace nad realizacją inwestycji na ul. Chałubińskiego w Gdańsku, obejmujące budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Ma ona na celu przywrócenie sprawności kanału sanitarnego, zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, wyeliminowanie ryzyka inflitracji wód gruntowych do kanału oraz wyeliminowane eksfiltracji ścieków do gruntu.