Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Starogardzkiej w Gdańsku.

c.name

W celu zapewnienia stałości i jakości dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ul. Starogardzkiej w lipcu 2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu budowę przewodu wodociągowego wdłuż ulicy Starogardzkiej oraz renowację kanalizacji sanitarnej.


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

c.name

15 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą dot. przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, mających na celu podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej 74 mieszkańców i umożliwienie likwidacji zbiorników bezodpływowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Beskidzkiej w Gdańsku.

c.name

W celu zapewnienia mieszkańcom ul. Beskidzkiej dostępu do miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w maju 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie. Inwestycja jest planowana do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Budowa komory pomiarowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem AKPiA na Rondzie Jacka Kuronia w Gdańsku.

c.name

W styczniu 2018 r. rozpoczęły się budowy komory pomiarowej na istniejącej sieci wodociągowej na Rondzie Jacka Kuronia w Gdańsku. Dokładny termin rozpoczęcia robót to 30.01.2018.


Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na ul. Świbnieńskiej w Gdańsku.

c.name

W IV kwartale 2016 r. spółka GIWK rozpoczęła prace mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej na ul. Świbnieńskiej w celu podłączenia do sieci mieszkańców budynków od nr 156 do 200. Budowa rozpoczęła się 06.10.2016 r. a zakończyła 10.01.2018 r.


Komunikat

c.name

_W przypadku zaobserwowania odorów na obszarze funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku, prosimy o kierowanie zgłoszeń do operatora gdańskiego systemu kanalizacyjnego – spółki Saur Neptun Gdańsk S.A. (tel. 58 325 27 00), który podejmie odpowiednie działania zgodnie ze swoimi kompetencjami._