Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.

 

RADA NADZORCZA

 

Posiada kompetencje nadzorcze i kontrolne nad działalnością Spółki.

Iwona Bierut - Przewodnicząca Rady

Bogusław Wasilewko - Wiceprzewodniczący

Ryszard Bongowski - Członek

Andrzej Kasprzak - Członek

 

 ZARZĄD SPÓŁKI

Jacek Skarbek, Prezes Zarządu

PREZESdoBIOGRAMU

(ur. 18 IV 1960 w Gdańsku), wydział prawa UG ukończył w czerwcu 1984. Rozpoczynając w 1984 pracę od stanowiska aplikanta sądowego, kolejno asesora, sędziego sądu rejonowego - w 1993 odchodzi z sądownictwa jako sędzia sądu wojewódzkiego. Następnie przez kolejne 4 lata dyrektor Wydziału Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, praktykował jednocześnie jako radca prawny, m. in. w centrali Banku Gdańskiego (obecnie Bank Millenium). 1997 - 2004 prezes zarządów spółek przemysłu okrętowego Grupy "Remontowa" SA, tj.: Stoczni Północnej SA w Gdańsku (grudzień 1997-lipiec 2001) oraz Morskiej Obsługi Radiowej Statków Sp. z o.o. (wrzesień 2001-lipiec 2004).
Zasiadał w radach nadzorczych: Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" SA, Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego SA, Przem-Bud SA, "Ostróda Yacht" SA i inn. Trzykrotnie pełnił funkcję syndyka masy upadłościowej m.in. Banku Spółdzielczego w Pieniężnie. W latach 2001-2004 stworzył i zarządzał Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań "Ekola" SA, zasiadał w radzie nadzorczej recyklingowej spółki Ekoplastik (2002-04) oraz reprezentował Miasto Gdańsk w radzie nadzorczej Saur Neptun Gdańsk SA (2002-04).
Członek Rady Forum Okrętowego (1998-2001) oraz Rady Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (2001-04). W roku 2004 wyniku konkursu został prezesem powołanej do życia przez miasto Gdańsk spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.


Peteris Gailitis, Członek Zarządu

DYR.GAILITIS

Urodził się w Rydze, jednakże już długi czas jest związany z Kaszubami. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobył wysokie kwalifikacje z zakresu kierowania i administrowania. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej, w tworzeniu i wykonaniu budżetu miasta, był Skarbnikiem Rumi i Skarbnikiem Miasta Gdańska, a także współtworzył Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Pozyskiwał również środki oraz zarządzał projektami w ramach funduszy UE. Pracował też jako radca ambasady RP w Rydze na Łotwie. Włada biegle czterema językami.


Wiesław Bielawski, Członek Zarządu