Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Dla MŚP

Zakres działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wykorzystujących produkty zawierające substancje niebezpieczne jest bardzo różnorodny, począwszy od warsztatów i myjni samochodowych na zakładach fryzjerskich i pralniach kończąc. Projekt  NonHazCity dąży do zaangażowania jak największej liczby przedsiębiorstw w choćby najprostsze działania, które będą prowadzić do zmniejszenia ilości wykorzystywanych substancji niebezpiecznych.

Działania ukierunkowane na MŚP obejmują:

  • pozyskanie interesariuszy gotowych do współpracy,
  • informowanie o obecności, wpływie na środowisko i statusie prawnym substancji niebezpiecznych znajdujących się w produktach wykorzystywanych przez MŚP,
  • opracowanie przewodnika zawierającego zestaw podstawowych wytycznych dla przedsiębiorstw,
  • organizacja dni edukacyjnych oraz szkoleń w celu dodarcia do jak największej ilości podmiotów,
  • bezpłatne konsultacje, inwentaryzacja stosowanych substancji chemicznych oraz przygotowanie listy produktów alternatywnych dla przedsiębiorstw, które wezmą udział w projekcie,
  • propozycja podpisania dobrowolnych zobowiązań do ograniczania zużycia produktów zawierających substancje niebezpieczne dla przedsiębiorstw.