Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Jak przyłączyć się do sieci

Zapoznaj się z procedurą przyłaczenia do sieci. 


KROK 1

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

1.Ustal, czy podłączenie Twojej nieruchomości wymaga budowy nowej sieci.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową. Pamiętaj o podaniu numeru i obrębu działki lub adresu. Wysyłając email podaj swój numer telefonu.

Jeśli podłączenie nieruchomości nie wymaga budowy nowej sieci, skontaktuj się z SNG S.A.

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk

Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

 • 58 30 13 091
 

2. Złóż w GIWK wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia tylko wówczas, gdy podłaczenie nieruchomości wymaga budowy nowej sieci

Do wniosku załącz:

Wniosek złóż osobiście w  Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Warunki zostaną wydane w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

 • 58 32 36 780

Biuro Obsługi GIWK Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, pok. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794
 

KROK 2

UMOWA NA PRZEJĘCIE SIECI

Złóż wniosek o przygotowanie umowy na przejęcie sieci (uchwały nr 7/04/2010 oraz nr 11/07/2010), a do wniosku załącz:

 • Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1: 1000. lub wyrys z rejestru gruntów. Zaznacz swoją nieruchomość. Kontakt w sprawie pozyskania mapy/wyrysu: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Gdańskuprzejdź na stronę internetową.
 • Warunki techniczne
 • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą

Złóż wniosek osobiście w  Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci. Umowa Przejęcia Sieci zostanie przygotowana w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Konsultacje w sprawie przygotowania umowy na przejęcie sieci
GIWK Sp. z o.o., Dział Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową

Umowę odbierz w Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową
Pamiętaj! Podpisując umowę na przejęcie sieci zobowiązujesz się do
ustanowienia służebności przesyłu.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 maja 9, 80-802 Gdańsk

 • 58 32 36 780

Biuro Obsługi GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201

 

KROK 3

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Po uzyskaniu warunków technicznych i podpisaniu umowy na przejęcie sieci należy zlecić opracowanie dokumentacji uprawnionemu projektantowi. Dokumentację projektową należy uzgodnić w GIWK Sp. z o.o.

Złóż wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej:

Do wniosku załącz:

3 egzemplarze dokumentacji

Złóż wniosek osobiście w Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Dokumentacja zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Opłata zgodnie z cennikiem GIWK Sp. z o.o.

Został otwarty nowy rachunek bankowy dla opłat za uzgodnienia dokumentacji

Pekao SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321

.

Biuro Obsługi GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201

 

KROK 4

PROTOKÓŁ CHARAKTERYSTYKI SIECI

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należy złożyć wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji (dokument pozwalający na rozpoczęcie budowy sieci wod-kan)

Złóż wniosek o sporządzenie protokołu charakterystyki inwestycji:

Do wniosku załącz:
 1. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wod.-kan. z naniesioną trasą ich przebiegu
 2. Decyzję ZDiZ lub zgodę Prezydenta Miasta Gdańska (przygotowana przez WS UM) stanowiącą przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy sieci wod-kan. przebiegać będą po działkach niebędących własnością prywatną)
 3. Prawomocne pozwolenie na budowę sieci wod.-kan. wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu z pieczątką z numerem wydanego pozwolenia na budowę)
 4. Harmonogram etapowania budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami)
 5. KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą)

Protokół Charakterystyki Inwestycji zostanie sporządzony w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Protokół Charakterystyki Inwestycji odbierz w  Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową .

Konsultacje w  Dziale Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.przejdź na stronę internetową
 

Biuro Obsługi GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201

 
 

KROK 5

ODBIÓR I PRZEKAZANIE SIECI

Zgłoś gotowość do odbioru!

Po ukończeniu budowy odcinków sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, zgłoś pisemnie lub wysyłając e-mail na adres odbiory@giwk.pl rozpoczęcie czynności odbiorowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie załączając:

 • Mapę powykonawczą
 • Decyzję Zarządu Dróg i Zieleni (jeżeli była wymagana)
 • Numer aktu notarialnego służebności przesyłowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (jeżeli był wymagany akt służebności przesyłowej)

Konsultacje w  Dziale Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.przejdź na stronę internetową

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201