Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Funkcja techniczna

Wieża ciśnień to budynek o charakterze technicznym, w którego górnej części umieszczony jest zbiornik z wodą. Ze zbiornika wodę rozprowadza się siecią wodociągową do miejsc jej odbioru, czyli np. mieszkań.

 

Zbiornik zawsze musi być umieszczony powyżej odbiorców wody, ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych. Dodatkowo, zgodnie z pojęciem tzw. paradoksu hydrostatycznego, im wyżej położony jest zbiornik z wodą tym wyższe ciśnienie wody uwalnianej do sieci. Dlatego dzięki wieży ciśnień woda może być rozprowadzana grawitacyjnie do każdego z mieszkań znajdującego się poniżej położenia zbiornika, bez dodatkowego zasilania.

 

Ważną, techniczną funkcją zbiornika wieżowego jest również stabilizowanie ciśnienia w sieci wodociągowej. Dzięki wieży woda może być sprawnie dostarczana mieszkańcom nawet w okresach największego zużycia.